กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการ " Buy with Confidence " ความเชื่อมั่นอัญมณีและเครื่องประดับไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 8, 2023

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการ " Buy with Confidence " ความเชื่อมั่นอัญมณีและเครื่องประดับไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลกกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เดินหน้าโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with Confidence (BWC) ดึงผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำร่วมโครงการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านใบรับรอง GITนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 3 รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 5.16 แสนล้านบาท ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การเจียระไนการปรับปรุงคุณภาพพลอย การออกแบบ การผลิตตัวเรือน จนถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้า ทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพราว 7 แสนคนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยฝีมือและภูมิปัญญาของคนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แข่งขันได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวง ที่ริเริ่มโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 500 ราย รวมถึงมีการใช้ใบรับรองเพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อ-ขาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดมูลค่าการซื้อขายที่มากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็สามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า สถาบันได้ริเริ่มโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ตั้งแต่ปี 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้เติบโตแข่งขันได้สถาบันได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการต่ออายุบันทึกข้อตกลงไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสถาบันยังคงมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าจาก GIT ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าแห่งชาติ ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับใบรับรองจาก GIT เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมทั้งนี้ ทั้ง 4 หน่วยงาน จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งยังร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการให้สามารถแข่งขันได้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การอบรม สัมมนา การขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform e-Commerce ชั้นนำที่มีความร่วมมือกับสถาบัน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างศักยภาพให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในระดับนานาชาติอีกด้วยนอกจากนี้ สถาบันยังได้รับความสนับสนุนจากผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence ได้แก่ AR Jewelry, Ponk Jewelry และ Phya Jewelry นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าและในราคาพิเศษด้วย ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://bwc.git.or.th หรือ โทร 02-634-4999 ต่อ 627

#กระทรวงพาณิชย์
#สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
#GIT
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#ททท
#กรมการท่องเที่ยว
#สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
#สคบ
#BuywithConfidence
#BWC

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
https://whatjournal.ixz.one/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages