ผู้ถือหุ้น THANA ไฟเขียว จ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ดีเดย์ 9 พ.ค. 2566 - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 11, 2023

ผู้ถือหุ้น THANA ไฟเขียว จ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ดีเดย์ 9 พ.ค. 2566

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ THANA
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 19,416,280 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
https://whatjournal.ixz.one/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages