กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดโลกกว้างส่งออกไทย ก้าวทันโลก แบรนด์สินค้าไทยในตลาดโลก - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 30, 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดโลกกว้างส่งออกไทย ก้าวทันโลก แบรนด์สินค้าไทยในตลาดโลก


กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดตัวโครงการ “ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก ” ติวเข้มผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าในต่างประเทศ ผ่านเวทีเสวนา 4 ครั้ง วิเคราะห์เจาะลึกถึง 4 หัวข้อ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 คิกออฟ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ ” ระดมกูรูบ่มเพาะองค์ความรู้ แชร์กลยุทธ์ปั้นแบรนด์ไทยอย่างไรให้ปัง! ในเวทีระดับโลก


30 พฤษภาคม 2566 – สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนา “ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการ “ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก ” เพื่อสร้างองค์ความรู้แนวโน้มทางการค้าของโลกยุคใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้า การเพิ่มโอกาสการส่งออกจากการสร้างแบรนด์สินค้าให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนาให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยในรูปแบบ Hybrid Seminar ทั้งในระบบ Online และ Onsite รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566


สำหรับงานเสวนา “ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก ” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการสร้างแบรนด์ไทยให้โดดเด่นและสอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ โดยประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาแฟชั่นแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมวิเคราะห์เจาะลึก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับให้ผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดการค้าในต่างประเทศ


“ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ด้วยการเร่งปรับตัว ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันกระแสเมกะเทรนด์ โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Moving forward รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 800 ราย ” นายภูสิต กล่าว

สำหรับการจัดงานเสวนา “ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก ” อีก 3 ครั้ง ประกอบด้วย


ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาดต่างประเทศ” ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3Hz4E3G


ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ โอกาสการพัฒนาสินค้า Future Food เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3BvfrITครั้งที่ 4 หัวข้อ “ กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ ” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3BzkeZQ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมอบรมฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095-318-7085

#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#กระทรวงพาณิชย์
#สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
#DIP
#NEA
#NEWECONOMYACADEMY

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
https://whatjournal.ixz.one/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages