กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “ ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก ” พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อเด็ก 6 บทเพลง - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 21, 2023

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “ ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก ” พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อเด็ก 6 บทเพลง


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “ ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก ” โครงการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อเด็ก 3- 6 ขวบ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยผ่านบทเพลง เพื่อการเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้บทเพลงสำหรับเด็กทันสถานการณ์ปัจจุบันและมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ 6 บทเพลง


พี่น้องๆ มากความสามารถร่วมร้องเพลงทั้ง 6 เพลง อาทิ “ น้องบัว ” เด็กหญิงบัวบูชา สินเจริญ ขับร้องเพลง “ สมาธิ ” , “ น้องโมเด็ม ” เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เดชวิลัย ขับร้องเพลง “ รู้ทันโซเชียล ”, “ น้องอัยย์ อัยย์ ” เด็กชายวิริยะรักษ์ เฉลิมโยธิน ขับร้องเพลง “ โลกคือบ้านเรา ” , “ น้องทีเจ ” เด็กชายนภัทร์ ศิริบรรณไพศาล ขับร้องเพลง “ โลกของสี ” , “ น้องโมนิค ” เด็กชาย ปัณณธร เจริญชัยประกิจ ขับร้องเพลง “ Good boy Good girl ” , “ น้องทอฝัน” เด็กหญิงปพิชยา เดี่ยววนิช ขับร้องเพลง “ พอเพียง ”


ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ต้นกล้าของอนาคต เพลงเพื่อเด็ก” พบกับมินิคอนเสิร์ต “ บอม สินเจริญ ”, “ น้องบัว บัวบูชา ”, “ น้องอัยย์ อัยย์ วิริยะรักษ์ ” และ “ น้องโมเด็ม ศุภาพิชญ์ ” งานนี้ได้ “ บอม สินเจริญ ” รับหน้าที่ผู้ประพันธ์และควบคุมทีมประพันธ์เพลง ทำนอง เรียบเรียงดนตรี ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีอีกหลายท่าน


ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศความสดใสของนักร้องในโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ต้นกล้าของอนาคตเพลงเพื่อเด็ก

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
https://whatjournal.ixz.one

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad



Pages