กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติพร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ - WHAT JOURNAL

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 22, 2023

กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติพร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


22 พฤศจิกายน 2566, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดีอี - ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก “ รองนายกฯ ภูมิธรรม ” เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 และประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE


นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 ภายใต้แนวคิด ASEAN Convergence ที่จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 (Smart City Solutions Awards 2023)


พิธีประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีดีอี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ และ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมในพิธี


นายประเสริฐ เปิดเผยว่า แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้รับการบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนา Mega Program พลิกโฉมประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) เครื่องยนต์ที่ 1 ของนโยบายบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย หรือ The Growth Engine of Thailand


นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า เมืองอัจฉริยะประเทศไทยเกิดจากการบูรณาการการทำงานของจังหวัดหรือท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และมีการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการทำงานตอบโจทย์ 7 Smarts ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 36 เมืองใน 25 จังหวัด


“ พร้อมกันนี้ กระทรวงดีอี โดย ดีป้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พัฒนานโยบายกระตุ้นการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่เมืองอัจฉริยะผ่านมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 100% ของเงินลงทุนด้านดิจิทัล (จากเดิม 50%) ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนใน ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เมืองสามารถเลือกสินค้าและบริการด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเลือกใช้สินค้าและบริการในบัญชีบริการดิจิทัลได้ด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ ” รัฐมนตรีดีอี กล่าว


ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า Thailand Smart City Expo 2023 หรือมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาเมืองในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง การประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่จะเกิดการต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการพัฒนาเมือง


“ สำหรับโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 (Smart City Solutions Awards 2023) คือโครงการส่งเสริมให้เกิดตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งผลงานนั้น ๆ ต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานถือเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ให้ผู้นำเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญ รับรู้ และเข้าใจประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ขณะเดียวกันประชาชนได้ทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารจัดการเมืองในอนาคต ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ภายในงานยังมีการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE (Digital Sure) จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์จาก 3 ผู้ประกอบการสัญชาติไทย ซึ่งได้รับ dSURE ประเภท dSURE 1 ดาว หรือตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety)

ผู้สนใจสามารถร่วมงาน Thailand Smart City 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติได้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮอลล์ 3 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandsmartcityexpo.com

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
https://whatjournal.ixz.one

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages